UAB "Teisės konsultantai"
A. Stulginskio g. 3, Vilnius
Tel. +37067512129
info@teiseskonsultantai.lt

Teisinės paslaugos juridiniams asmenims

Teisinės konsultacijos

Konsultuojame Jums priimtinu būdu (raštu, žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu ar susitikimo metu) civilinės teisės, darbo teisės, įmonių teisės klausimais ir kitais teisiniais klausimais.

Tarpininkavimas

Tarpininkaujame įvairiuose ginčuose/derybose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, santykiuose su finansų įstaigomis, antstoliais, notarais, valstybės įstaigomis ir organizacijomis ir kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis.

Atstovavimas teismuose ir kitose įstaigose, įmonėse, organizacijose

Atstovaujame klientų interesams Lietuvos Respublikos teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, finansų įstaigose, kitose valstybės įstaigose, įmonėse bei organizacijose.

Teismo procesinių ir kitų dokumentų rengimas

Rengiame įvairius teismo procesinius dokumentus (ieškinius, priešieškinius, atsiliepimus į ieškinius, dublikus, triplikus, atskiruosius skundus, apeliacinius skundus, kasacinius skundus) ir kitus dokumentus.

Sutarčių rengimas

Rengiame visų rūšių sutartis:

 • Akcijų pirkimo-pardavimo sutartis;
 • Atstovavimo sutartis;
 • Bendradarbiavimo sutartis;
 • Darbo sutartis;
 • Dovanojimo sutartis;
 • Frančizės sutartis;
 • Garantijos sutartis;
 • Jungtinės veiklos sutartis;
 • Konfidencialumo sutartis;
 • Laidavimo sutartis;
 • Mainų sutartis;
 • Nuomos sutartis;
 • Panaudos sutartis;
 • Paskolos sutartis;
 • Paslaugų teikimo sutartis;
 • Pervežimo sutartis;
 • Pirkimo - pardavimo sutartis;
 • Preliminarias sutartis;
 • Rangos sutartis;
 • Reikalavimo teisių perleidimo sutartis;
 • Rezervacijos sutartis;
 • Subnuomos sutartis;
 • Tiekimo sutartis;
 • Visiškos materialinės atsakomybės sutartis;
 • Kitas sutartis.
Juridinių asmenų pertvarkymas

Juridinių asmenų pertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas. Atlikus pertvarkymo procedūras juridinis asmuo nepasibaigia, vykdoma veikla nenutrūksta, pasikeičia tik jo teisinė forma.

Pertvarkome įvairių teisinių formų juridinius asmenis. Parengiame visus pertvarkymo dokumentus. Konsultuojame Jums priimtinu būdu (raštu, žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu ar susitikimo metu) visos pertvarkymo procedūros metu.

Juridinių asmenų reorganizavimas

Juridinio asmens reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga, be likvidavimo procedūros. Reorganizavimas gali būti atliekamas jungimo ir skaidymo būdais. Juridinių asmenų jungimo būdai yra prijungimas ir sujungimas, skaidymo būdai yra išdalinimas, padalinimas.

Reorganizuojame juridinius asmenis jungimo ir skaidymo būdu. Parengiame reorganizavimo sąlygas ir visus kitus dokumentus. Konsultuojame Jums priimtinu būdu (raštu, žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu ar susitikimo metu) visos reorganizavimo procedūros metu.

Įstatinio kapitalo didinimas ir mažinimas

Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas išleidžiant naujas akcijas papildomais akcininkų ir kitų asmenų įnašais arba didinamas iš bendrovės lėšų, t.y. iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ir rezervų (išskyrus savų akcijų įsigijimo ir privalomąjį rezervus).

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas sumažinant akcijų nominalias vertes arba anuliuojant akcijas.

Parengiame įstatinio kapitalo didinimui ar įstatinio kapitalo mažinimui reikalingus dokumentus (visuotinio akcininkų susirinkimo protokolus, paskelbiame apie įstatinio kapitalo didinimą ar mažinimą įmonės įstatuose nurodyta tvarka, pakeičiame įstatus ir t.t.)

Atstovaujame Registrų Centre ir notarų biure.

Teikiame teisines konsultacijas visos procedūros metu.

Juridinių asmenų likvidavimas

Juridinio asmens likvidavimas – tai juridinio asmens veiklos pabaiga, kuomet jo veikla nutrūksta, juridinis asmuo išregistruojamas iš juridinių asmenų registro, o jo teisės ir pareigos niekam kitam nepereina.

Likviduojame įvairių teisinių formų juridinius asmenis. Parengiame visus likvidavimo dokumentus.

Konsultuojame Jums priimtinu būdu (raštu, žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu ar susitikimo metu) visos likvidavimo procedūros metu.

Juridinių asmenų bankrotas

Juridinio asmens bankrotas — tai nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka.

Parengiame visus dokumentus juridinio asmens bankroto procedūrai inicijuoti. Konsultuojame Jums priimtinu būdu (raštu, žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu ar susitikimo metu) visos bankroto procedūros metu.